Večerní jógová škola

Roční zájmový kurz - je určen těm, kteří nemají v úmyslu být učiteli jógy, ale mají zájem znát o józe víc, než se mohou dozvědět na běžných cvičeních pro veřejnost. Cílem tedy není osvědčení učitele jógy (neskládají se zkoušky, nepíší testy), ale vlastní sebevzdělávání a rozvoj.

Kurz je pro veřejnost a je možné přistoupit i v průběhu.

 

35 setkání v průběhu školního roku 2018 - 19

  • Každé úterý od 18. září 2018 do 4. června 2019 (mimo 25. 12. 2018,  1. 1., 2. 5. a 7.5. 2019)
  • vždy 17.45 – 20.15 hod.

Ve studiu Annamalai České akademie jógy, Jungmannova 9, Praha 1, budova Husova sboru, vchod přes vrátnici divadla Kalich, 2. patro 

Cena: 12.250 Kč / roční kurz (= 350 Kč za lekci 150 minut)
Po dohodě lze rozložit do dvou splátek

Povede:
Lada Rokosová, Marcela Malečková, Maruška Hledíková, příp. další lektoři

Každé setkání bude obsahovat praxi (90minut) + teorii či filosofii jógy (60 minut).

Obsah výuky:

1) Jak si sestavit svou hodinu jógy - skladba a obsah hodiny (relaxace, průpravná cvičení, ásany, techniky, dechová cvičení a pránájáma, od koncentrace k meditaci).
Zaměřeno nejen na fyzickou, ale také na psychickou a duchovní úroveň – zklidnění, ztišení, práce s pozorností, cesta k meditaci....

2) Jógový způsob cvičení: pohyb-dech-pozornost = vědomý pohyb v souladu s dechem
- Odlišnosti jógového cvičení
- Průpravná cvičení
- Páteř - spinální cvičení, kočky, …
- klouby
- Základní ásany – ze sedu, lehu, kleku, stoje - předklony, záklony, úklony, torze
- Pozdrav slunci

3) Správné nastavení v základních pozicích – jak nefixovat chyby, návrat k původním správným pohybovým vzorcům

4) Nácvik stěžejních cvičení a technik

dech
- plný jógový dech,
- mudry, bandhy,
- nádí šódhana
- další druhy dechů
- přípravná pránájáma

pozornost
- relaxace
- koncentrace
- práce s myslí
- pozorovatel (pozornost k pohybu, dechu, mysli, …)
- příprava na meditaci

Techniky – relaxační, koncentrační, meditační
Mantry, …

5) Základy nauky tradiční jógy
- Pataňdžaliho osmistupňová cesta jógy
- Jama, nijama = morální a etická pravidla
- Ásana = pozice, tělesná cvičení
- Pránájáma = dechová a pranajámická cvičení
- Pratjáhára = odtažení pozornosti smyslů od vnějšího světa, cesta dovnitř
- Dháraná = koncentrace
- Dhjána = meditace
- Samádhi = konečný cíl jógy

6) Základy jógové filosofie
- Úvod do jógy, kořeny jógy
- Cíl jógy
- Jemnohmotná anatomie – energetický systém člověka
- Samjamajóga – vyšší stupně jógy
- Hlavní cesty tradiční jógy (sebezdokonalování, konání, odevzdání, poznání, …)
- Historické texty

Máte-li dotazy, volejte na tel.: 731 603 363

Těším se na Vás a přeji vše dobré

Lada Rokosová

 

Více o mně ZDE

Aktuálně

Večerní jógová škola - jóga pro sebe sama


se koná každý čtvrtek od 19. 9. 2019


Můžete se přihlašovat již nyní ZDE

Stále se můžete přihlašovat


do našich kurzů pro učitele jógy III., II. i I. třídy


Rozcestník ke kurzům zde