Akreditovaný kurz Lektor jógy 2. třídy od března 2024

Vytvořeno dne: 5.led. 2024

Od 8. března 2024 vyhlašujeme POSLEDNÍ SAMOSTATNÝ akreditovaný kurz Lektor jógy 2. třídy. Stále máme volná místa. Kurzovné je možno rozdělit do několika plateb. Pro mimopražské nabízíme možnost přespání ve studiu.

Více informací na odkaze níže.

 

Lektorské kurzy

Pro vzdělávání lektorů – učitelů – trenérů jógy organizujeme ve spolupráci s Univerzitou Karlovou - Fakultou tělesné výchovy a sportu (FTVS UK) a Filosofickou fakultou (FF UK) kurzy od nejnižší trenérské 3. třídy (ČAJka), přes 2. třídu (akreditovaný - pro živnostenské oprávnění) po rozšiřující nadstavbové studium jógy na FF UK (dříve 1. třída na FTVS). Posloupnost vzdělávání v těchto kurzech vychází z posloupnosti udělování trenérských licencí. Tyto kurzy na sebe navazují a rozvíjejí znalosti získané v kurzu předcházejícím.

Hlásíme se k tradici výuky jógy ve všech jejích (dostupných) aspektech a stupních, proto v našich osnovách najdete kromě obvyklé práce s tělem a dechem také studium etických a morálních principů, teorii a praxi ásan, pránájámy, pratjáháry, dhárany a dhjány (k samádhi už musíte dojít sami). Zabývat se budeme i jógovou filosofií a teorií a dalšími rozšiřujícími tématy, která se v józe často objevují, ale ne vždy učí. Součástí je jógová terapie, anatomie a fyziologie.

Bližší informace naleznete na odkazech pod jednotlivými kurzy.

Naši lektoři: Ing. Míla Savitrí Mrnuštíková, Ing. Lada Rokosová, MUDr. Jana Baliharová, Ing. Marcela Malečková, Vlaďka Janotková, Radomíra Švehlová, Ing. Marie Moravcová, Mgr. Jitka Straková, Mgr. Veronika Lounová, MUDr. Ema Kučerová, Eva Vokurková, Mgr. Veronika Danišová (Vondráková), Mgr. Zuzana Baluchová (Štičková), Mgr. Erik Čipera, Ing. Zdeněk Štička, PeadDr. Soňa Kyralová a další. A v neposlední řadě též přednášející obou fakult, jako např. Ing. Lubomír Ondračka a další.

_______________________________

 

Akreditovaný kurz Lektor jógy 2. třídy ID 2-21

bude probíhat od 8. března 2024 do 8. prosince 2024 (závěrečné zkoušky).

Výuka je rozvržena do 8 prezenčních seminářů + 2 zkrácené online + víkend na závěrečné zkoušky. Během léta výuka neprobíhá.

Jedná se o roční kurz pro zájemce, kteří se chtějí věnovat samostatnému vedení lekcí jógy, ať již profesionálně nebo „jen“ pro sebe a své blízké.

Výuka probíhá ve spolupráci s FTVS UK. Obsahově navazuje na základní kurz Instruktor jógy 3. třídy Č.A.J, jehož znalosti rozvíjí a prohlubuje. Studium je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšní absolventi kurzu získají osvědčení potřebné pro vydání živnostenského oprávnění pro učitele/lektora jógy.

Výuka probíhá v intervalu 3-4 týdnů a je zajištěna z větší části lektory Č.A.J. (7 seminářů) a z menší části lektory FTVS (2 semináře). Lektory Č.A.J. jsou dlouholetí jógini různých směrů. Studenti tak, díky jejich výkladu, snáze nahlédnou různé aspekty jógy a pochopí, jak pestré jsou jógové cesty, po nichž lze kráčet.

 

Více o kurzu pro lektory jógy 2. třídy naleznete na tomto odkaze.

_____________

PROBÍHAJÍCÍ KURZY OD 2023:

Pro kurz Instruktor jógy 3. třídy (základní) jsme vypsali půlroční kurz ID 3/41

od 15. září 2023 do 23. února 2024

Kurz 3-41

Výuka je rozvržena do 5 seminářů (4 prezenční / možná 1 online) v intervalech 3-4 týdnů + 1 den závěrečných zkoušek.

On-line seminář (pokud bude vyhlášen) je nahráván formou videozáznamů na Skype a bude Vám k dispozici vždy 30 dnů pro Vaše studijní účely. Nemusíte se tedy stresovat, kdyby Vám domácí prostředí neumožňovalo věnovat po celou dobu plnou pozornost probíhající on-line výuce. Navíc v těchto seminářích rozvrhujeme výuku do menších oddělených bloků tak, abyste nemuseli být u počítačů dlouhý čas.

Tento základní kurz pro učitele jógy je určen pro zájemce, kteří chtějí jednou vést hodiny jógy pro veřejnost anebo pro ty, kteří mají zájem o svůj vlastní osobní rozvoj.


Česká akademie jógy se hlásí k tradici výuky jógy v její šíři a komplexnosti. V našich osnovách je tedy, vedle novodobých nauk - anatomie, fyziologie, psychologie a jógové výživy, zařazena také výuka Pataňdžaliho systému - osmidílné stezky jógy. Seznámíte se s etickými a morálními principy jógy (jama a nijama), ásanami, technikami práce s dechem a energií (pránájáma) a technikami koncentračními, jež nám umožní ovládnout své smysly a připraví tak naši mysl pro stav meditační. Součástí výuky je také základ historie a filosofie jógy obecně, úvod do očistných technik, dozvíte se co je džňánajóga, karmajóga, bhaktijóga, rádžajóga a mnohé další.

Studium je zakončeno zkouškou a po jeho ukončení obdržíte certifikát, který vás opravňuje asistovat při hodinách jógy lektorovi jógy, a hlavně vás připraví na akreditovaný kurz 2. třídy, po jehož absolvování se můžete stát samostatným učitelem jógy.

Více o kurzech pro lektory jógy 3. třídy naleznete na tomto odkaze.

_____________________________

Rozšiřující tříleté Nadstavbové studium jógové filosofie a terapie na FF UK, 1. ročník ID 1-13

probíhá od 13. října 2023 do září 2024 (s letní přestávkou)

Studium je koncipováno do dvou následných kurzů:

  1. ročník – Kurz jógové filosofie a etiky ID 1/13 (kurz je zakončen certifikátem FF UK) - 200 hodin
  2. a 3. ročník – Kurz jógy a jógové terapie ID 1/13 (kurz je zakončen certifikátem FF UK) - 200 + 200 hodin

Ucelený kurz pro učitele jógy, jógové filosofie a terapie se v roce 2021 přesunul na půdu Filozofické fakulty UK Praha, kam jóga bezpochyby patří více než kamkoliv jinam. Otevíráme tak cestu výuce jógy a její filosofie na nejvyšší úrovni a jsme rádi, že nám bylo dáno tento krok učinit.

Tyto dva kurzy lze absolvovat kontinuálně, nebo mezi nimi udělat pauzu, kdybyste si nebyli jisti, že můžete plánovat rovnou na období tří let.

Prohloubením výuky se tento tříletý kurz stává nejdůkladnějším studiem jógové filosofie, etiky a terapie, přednášeným na univerzitě jak v Evropě, tak i jinde ve světě.

V rámci studia se zaměřujeme na duchovní aspekty jógy a sebepoznání.

Výuku vedou vybraní, zkušení odborníci z UK (Ing. Lubomír Ondračka, Mgr. Barbora Sojková, Mgr. Petr Kouba, PhD., Mgr. Dita Válová, PhD., ...) i dlouholetí lektoři jógy různých cest (Ing. Míla Sávitrí Mrnuštíková, Ing. Lada Rokosová, Ing Marcela Malečková, Mgr. Veronika Lounová, MUDr. Jana Baliharová, MUDr. Ema Kučerová, Mgr. Veronika Danišová (Vondráková), Mgr. Zuzana Baluchová (Štičková), Mgr. Erik Čipera, Radka Švehlová, Vlaďka Janotková, Sylvie Nikolićová a další…)

Úspěšní absolventi obdrží na slavnostním zakončení v Karolinu osvědčení o absolvování tohoto studia vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Výuka probíhá vždy 1 víkend v měsíci.  Zatím počítáme s výukou prezenční.

Více o Nadstavbovém studiu jógové filosofie a terapie na FF UK zde

 

Pro mimopražské nabízíme možnost přespání ve studiu ARHA (200 kč/noc) nebo ve studiu YOGASPACE (300 Kč/noc).

 

Napište nám email a my vám zašleme přihlašovací dokumenty a podrobné informace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na Vás

za Českou akademii jógy

Lada Rokosová a kolektiv

Recenze našich studentů si můžete přečíst ZDE

Aktuálně

POZOR, ZMĚNA! Akreditovaný kurz Lektor jógy 2. třídy,


začíná nově od 8. března a bude poslední samostatný!


Podrobnosti a přihlášky ZDE

Jógový víkend v lesním resortu Zvánovice


pořádáme pro vás 10. - 12. května 2024


Podrobnosti a přihlášky ZDE